OpenAgricola

Main content area

Arbeidstidsproblemer i forbindelse med melkens produksjon. utdrag av kongressrapport ved IX Nordiske Meieritekniske Kongress.

Journal Title:
Meieriposten
Journal Volume/Issue:
July 4, 1970, 59 (27)
Format:
Article
Language:
Norwegian
Subjects:
organic production
alternative farming
View in NAL's Catalog:
CAIN719142323