U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Zwiazki tluszczowe i fosfomonoesterazy w watrobie oraz w przewodzie pokarmowym golebi w przebiegu zywienia dieta miazdzycotworcza.

Journal Volume/Issue:
1970, 15
Main Author:
Kadziolka, A.
Other Authors:
Kostarz, T. and Ziolo, T.
Format:
Article
Language:
Polish
Subjects:
livestock
animal science
animal nutrition
View in NAL's Catalog:
CAIN719169874