U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

En forelopig meddelelse over innledende forsok innen reproduksjon og kunstig saedoverforing hos mink.

Journal Title:
Norsk pelsdyrblad
Journal Volume/Issue:
Mar 15, 1976, 50 (3)
Main Author:
Nyberg, K.
Format:
Article
Language:
Norwegian
Subjects:
livestock
animal science
animal breeding
View in NAL's Catalog:
CAIN769053604