U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Wspolzaleznosc miedzy ciezarem buhajow--ojcow w wieku dojrzalym a przyrostami i skladem tusz ich synow.

Journal Volume/Issue:
1975, 172
Main Author:
Goszczynski, J.
Other Authors:
Reklewski, Z., Osinski, J., Poczynajlo, S., Zieciak, H., and Koblanski, J.
Format:
Article
Language:
Polish
Subjects:
bulls
View in NAL's Catalog:
CAIN769055761