U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Ocena przydatnosci niektorych cech fizyko-chemicznych i anatomicznych dla charakterystyki kondycji robotnic pszczoly miodnej.

Journal Volume/Issue:
Dec 1975, 19
Main Author:
Konopacka, Z.
Other Authors:
Muszynska, J. and Szczepanski, K.
Format:
Article
Language:
Polish
Subjects:
Apis mellifera
View in NAL's Catalog:
CAIN769075021