U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Zywienie mlodych kaczek paszami z dodatkiem tluszczow naturalnych. i. ciezar i stopien otluszczenia mlodych kaczek zywionych paszami z dodatkiem loju wolowego lub tranu.

Journal Volume/Issue:
1976 (Pub. 1977), 10
Main Author:
Markiewicz, K.
Other Authors:
Jaworski, J. and Smoczynski, S.
Format:
Article
Language:
Polish
Subjects:
livestock
animal science
animal nutrition
View in NAL's Catalog:
CAIN789131424