OpenAgricola

Main content area

Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe /

Other Authors:
Czechoslovakia. Federální ministerstvo zemědělství a výzǐvy., Czech Socialistic Republic (Czechoslovakia). Ministerstvo zemědělstvǐ a výživy., Slovak Socialist Republic (Czechoslovakia). Ministerstvo pol'nohospodárstva a výživy., Československá akademie zemědělských věd. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství., Czechoslovakia. Ministerstvo hospodářství., Czech Republic. Ministerstvo zemědělství., Slovak Republic (Czechoslovakia). Ministerstvo pol'nohospodárstva., and Ústav zemědělských a potravinářských informací.
Format:
Journal
Language:
Czech
Subjects:
Agriculture Czech Republic Methodology
Agriculture Slovakia Methodology
View in NAL's Catalog:
CAT10376639