OpenAgricola

Main content area

Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec w latach ... = Sheep testing in Poland in ... /

Other Authors:
Instytut Zootechniki (Poland). Zakład Informacji Zootechnicznej. and Instytut Zootechniki (Poland)
Format:
Journal
Language:
Polish
Subjects:
Sheep Breeding Poland Selection indexes Periodicals
View in NAL's Catalog:
CAT10604870