U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Kvælstofomsætning og nitratnedvaskning efter tilførsel af halm, efterafgrøde og gylle til jord : effekt af jordtype, afgrødevalg og dyrkningshistorie = Nitrogen uptake and nitrate leaching after application of straw, catch crops and animal slurry : effects of soil type, crop rotation and cropping history /

Main Author:
Thomsen, Ingrid K.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
plants
plant cultural practices
field crops
crop production
agronomy
soil science
soil fertility
fertilizers
View in NAL's Catalog:
CAT10693346