OpenAgricola

Main content area

Flora of̈ver Sveriges odlade vexter, innefattande de flesta pa ̊fritt land odlade vexter i Sverige, jemte de allman̈nare och vackrare fenstervexterna, med kan̈netecken och kort anvisning om deras odlingssaẗt,

Format:
Book
Language:
Swedish
View in NAL's Catalog:
CAT10709173