U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de Landbouwcommissie, benoemd bij koninklijk besluit van 18 September 1886, no. 28 ...

Other Authors:
Netherlands. Landbouwcommissie Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 18 September 1886. and Sickesz, Cornelis Jacob, 1839-1904.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Agriculture Netherlands
View in NAL's Catalog:
CAT10717726