OpenAgricola

Main content area

5521 [i.e. Piȩć tysiȩcy piȩćset dwadzieścia jeden] litrów mleka od krowy.

Main Author:
Klawiter, Fra̧nciszek.
Other Authors:
Jeske, Włodzimierz.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Dairy farms Management
Milk yield
View in NAL's Catalog:
CAT10733288