U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Pochvenno-geograficheskoe raĭonirovanie SSSR v svi︠a︡zi s selʹskokhozi︠a︡ĭstvennym ispolʹzovaniem zemelʹ /

Other Authors:
Sovet po izuchenii︠u︡ proizvoditelʹnykh sil (Soviet Union), Letunov, P. A., and Pochvennyĭ institut imeni V.V. Dokuchaeva.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Soils Soviet Union
View in NAL's Catalog:
CAT10734654