OpenAgricola

Main content area

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990 /

Main Author:
Naug, Bjørn E.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Imports Norway Econometric models
View in NAL's Catalog:
CAT10751914