U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

La contractació agrària a l'Alt Penedès durant el segle XVIII : el contracte de rabassa morta i l'expansió de la vinya /

Main Author:
Moreno Claverías, Belén.
Format:
Book
Language:
Catalan
Subjects:
Land tenure Spain Alt Penedès History 18th century
Agriculture Spain Alt Penedès History 18th century
View in NAL's Catalog:
CAT10824355