OpenAgricola

Main content area

Sborník prací z mezinárodni vědecké konference /

Other Authors:
Agrárni perspektivy. and Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta.
Format:
Journal
Language:
Czech
Subjects:
Agriculture Economic aspects Czech Republic Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT10826878