U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Contribuții la studiul regenerării naturale a făgetelor din Republica Socialistă România /

Main Author:
Badea, Mihail.
Other Authors:
Vlase, I. Ilarion., Mihalache, Vasile., and Institutul de Cercetări Forestiere (Romania)
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
European beech Romania
Forest regeneration Romania
Forest ecology Romania
View in NAL's Catalog:
CAT10829405