OpenAgricola

Main content area

Weyden en zeyden in het broek : middeleeuwse ontginning en exploitatie van de kommen in het land van Heusden en Altena /

Main Author:
Braams, B. W.
Format:
Book
Language:
English and Dutch
Subjects:
soil science
soil resource management
soil conservation
View in NAL's Catalog:
CAT10840279