U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Rozmiar erozji wodnej na glebach lekkich oraz rola kolein i śladów po ciągnikach i maszynach rolniczych w inicjowaniu spływu wody i zmywu glebowego w urzeźbionym terenie Wielkopolski /

Main Author:
Piechnik, Leszek.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
agricultural machinery and equipment
agricultural engineering
soil resource management
soil conservation
soil science
soil physics
soil chemistry
View in NAL's Catalog:
CAT10858358