U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Ekonomiczno-społeczne ograniczenia oraz szanse wsi i rolnictwa na obszarach chronionych : polsko-niemiecka konferencja, Lubniewice, 2-3 listopada 1995 /

Other Authors:
Kłodziński, Marek., Jaksch, Tanja., and Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Agriculture Environmental aspects Poland Congresses
Agriculture Environmental aspects Germany Congresses
Rural development Poland Congresses
Rural development Germany Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT10858780