OpenAgricola

Main content area

"Okologisk landbrug" og traditionelle driftsformer belyst ved jordbundsunders√łgelser og udbytteresultater /

Main Author:
Fog, Erik.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Organic farming Denmark
Agricultural ecology Denmark
View in NAL's Catalog:
CAT10871329