U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Landboreformerne og den danske bondestands frigjørelse før og efter 1788.

Main Author:
Rasmussen Sökilde, Niels, 1837-
Other Authors:
K. Danske landhusholdningsselskab.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Serfdom Denmark
Agriculture Denmark History
View in NAL's Catalog:
CAT10880131