U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Organizarea teritoriului plantaţiilor de vii şi pomi în întreprinderile agricole socialiste.

Main Author:
Popa, Şerban.
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Terracing Romania
Soil conservation Romania
Viticulture Romania
View in NAL's Catalog:
CAT10887949