OpenAgricola

Main content area

De Betuwse fruitteelt herleeft, serie lezingen gehouden op de eerste Fruitteeltdag te Elst (O.-B) op 20 Februari 1946.

Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
plants
plant cultural practices
horticulture
horticultural crops
crop production
View in NAL's Catalog:
CAT10917978