OpenAgricola

Main content area

Landbouwstatistiekkaart van Java en Madoera op schaal Samengesteld door den Topografischen dienst en gepubliceerd in opdracht van de regeering van Nederlandsch-Indièˆ /

Format:
Map
Language:
Dutch
View in NAL's Catalog:
CAT10918121