OpenAgricola

Main content area

Rätt frukt i rätt tid : frukter och bär i handel och hushăll.

Main Author:
Ferlenius, Gust. Rud.
Format:
Book
Language:
Swedish
Subjects:
plants
plant cultural practices
horticulture
horticultural crops
crop production
View in NAL's Catalog:
CAT10928079