U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Onderzoek naar de mogelijkheid tot beinvloeding der conjunctuurbeweging door kapitaaluitgaven der overheid en door andere overheidsmaatregelen.

Main Author:
Baars, Adolf.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
agricultural economics
View in NAL's Catalog:
CAT10969502