OpenAgricola

Main content area

Onderzoek naar de mogelijkheid tot beinvloeding der conjunctuurbeweging door kapitaaluitgaven der overheid en door andere overheidsmaatregelen.

Main Author:
Baars, Adolf.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
agricultural economics
View in NAL's Catalog:
CAT10969502