U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Het broodverbruik in Nederland : een enquête naar de broodconsumptie in Nederland : gevolgd door een econometrisch onderzoek.

Other Authors:
Commissie Onderzoek Broodverbruik.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Nutrition surveys Netherlands
Bread
View in NAL's Catalog:
CAT11023066