OpenAgricola

Main content area

Z badań nad erozją gleb /

Other Authors:
Mazur, Zygmunt, dr hab., Pałys, Stanisław., Grodzieński, Waldemar., and Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Soil erosion Poland
Soil conservation Poland
Soils Poland
View in NAL's Catalog:
CAT11094025