OpenAgricola

Main content area

Sposób kontroli i oceny uszkodzeń młodych drzewostanów i odnowień podokapowych przez ssaki roślinożerne /

Main Author:
Miścicki, Stanisław.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Forest protection Poland
Mammal pests Control Poland
Herbivores Control Poland
Trees Wounds and injuries Poland
Forest regeneration Poland
View in NAL's Catalog:
CAT11122418