OpenAgricola

Main content area

Analys av ljus och introducerandet av en kvalitetsfaktor för ljus för hortikulturella ändamål = Analysis of light and introduction of a quality factor of light for horticultural purposes /

Main Author:
Ransmark, Sven-Erik.
Format:
Book
Language:
Swedish
Subjects:
plant physiology
plant biochemistry
plants
plant cultural practices
horticulture
horticultural crops
crop production
View in NAL's Catalog:
CAT11127108