OpenAgricola

Main content area

Mian ling chong yu ce yu bao yu zong he zhi li /

Other Authors:
Wang, Houzhen., Hua, Yaonan., and Mu, Jiyuan.
Format:
Book
Language:
Chinese
Subjects:
Helicoverpa armigera Integrated control
Cotton Diseases and pests Forecasting
View in NAL's Catalog:
CAT11139175