U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Wytwarzanie i dystrybucja biomasy u ziemniaka Solanum tuberosum L. w zróżnicowanych warunkach środowiska /

Main Author:
Gawrońska, Helena.
Other Authors:
Akademia Rolnicza w Warszawie. Katedra Fizjologii Roślin.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Potatoes Growth Research Poland
Potatoes Breeding Environmental aspects
View in NAL's Catalog:
CAT30918457