OpenAgricola

Main content area

Anuario de estatística agraria, 1997.

Other Authors:
Galicia (Spain : Region). Consellería de Agricultura, Ganadería e Política Agroalimentaria. Servicio de Estudios e Publicacións.
Format:
Book
Language:
Catalan
Subjects:
Agriculture Spain Galicia (Region) Statistics
View in NAL's Catalog:
CAT30979511