U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Šiuolaikinės žemės, mišku̜ ir vandens ūkio mokslo problemos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimu̜ rinkinys, 1994 spalio 13-14 d., Kaunas /

Other Authors:
Deltuvas, R. and Lietuvos Žemės ūkio akademija.
Format:
Book
Language:
Lithuanian and English
Subjects:
Agriculture Lithuania Congresses
Forests and forestry Lithuania Congresses
Water quality management Lithuania Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT31050197