U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Rekomendatsii po khimizatsii sil's'koho hospodarstva L'vivshchyny

Other Authors:
Naukovo-doslidnyi instytut zemlerobstva i tvarynnytstva zakhidnykh raioniv URSR., Vol's'kyi, V. H., Ovsiannikov, V. B., and L'vivs'kyi sil's'kohospodars'kyi instytut.
Format:
Book
Language:
Ukrainian
Subjects:
Agricultural chemistry
View in NAL's Catalog:
CAT70297805