U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Rekomendatsii po vapnuvanniu kyslykh hruntiv u kolhospakh i radhospakh L'vivshchyny

Other Authors:
Naukovo-doslidnyi instytut zemlerobstva i tvarynnytstva zakhidnykh raioniv URSR., Humeniuk, A. I., Vol's'kyi, V. H., and Lvov (Province) Upravlinnia sil's'koho hospodarstva.
Format:
Book
Language:
Ukrainian
Subjects:
Liming of soils
Soil acidity
View in NAL's Catalog:
CAT70297808