U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Meso - masnoca Ocjena industrijske vrijednosti mesnatih svinja na liniji klanja metodom odredivanja odnosa mesnog i masnog tkiva

Main Author:
Vrljic, Darko.
Format:
Book
Subjects:
Pork Grading and standardization
Swine Grading and standardization
View in NAL's Catalog:
CAT70302251