U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De leefbaarheid van den dorpen in de gemeente Borger Een methodologische studie inzake de waardering van het wonen in Plattelandskernen. The evaluation of living conditions in villages in a Dutch rural area

Main Author:
Groot, J. P.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
rural sociology
agricultural economics
View in NAL's Catalog:
CAT70302494