U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

De toepassing van de ledenrekening als financieringsvorm bij enkele sectoren van agrarische cooperaties

Main Author:
Wind, D.
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Agriculture Finance Netherlands
Agriculture Accounting
Agriculture, Cooperative Netherlands
View in NAL's Catalog:
CAT70303352