U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Voortgezet onderzoek naar de stabiliserende invloed van parenteraal toegediend vitamine D3, al of niet gecombineerd met vitamine A, op de gehalten aan calcium en anorganisch fosfaat in het bloedplasma van den melkkoe ter voorkoming van recidieve bij paresis puerperalis (melkziekte)

Main Author:
Schukken, Albert, 1924-
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Dairy cattle Diseases
Milk fever
View in NAL's Catalog:
CAT70304082