U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Vazhneishie problemy selektsii, orosheniia i agrotekhniki risa Materialy

Other Authors:
Vsesoi︠u︡znoe soveshchanie po razvitiiu nauchno-issledovatel'skikh rabot v risoseianii, Neunylov, B. A., and Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk. Otdelenie rastenievodstva i selektsii.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Rice Breeding
Rice Irrigation
Rice Congresses
Rice Soviet Union
View in NAL's Catalog:
CAT71308527