U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Wplyw zabiegow stosowanych przy zywicowaniu na wlasnosci technicznie drewna sosny pospolitej (Pinus silvestris L.)

Main Author:
Miler, Zygmunt.
Other Authors:
Poznan. Wyzsza Szkola Rolnicza. Katedra Uzytkowania Lasu.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Turpentine
Scots pine Wood
View in NAL's Catalog:
CAT71314446