U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Od czego zalezy zawartosc bialka i tluszczu w mleku [Wyd. 4.]

Main Author:
Zurkowska, Krystyna.
Other Authors:
Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Milk Biological chemistry
Milk proteins
Milk Fat content
Dairy cattle
View in NAL's Catalog:
CAT71314447