U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Innstilling om beregning av arbeidsforbruket i jordbruket Avgitt oktober 1968

Other Authors:
Norway. Budsjettnemnda for jordbruket. and Svendsen, Kjell.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Agricultural laborers Norway
View in NAL's Catalog:
CAT71325615