OpenAgricola

Main content area

Innstilling om prognose over matvareforbruket fram til 1980 Avgitt desember 1968

Other Authors:
Norway. Budsjettnemnda for jordbruket. and Svendsen, Kjell.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Food consumption Norway
View in NAL's Catalog:
CAT71325617