U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

O zakonu, kojim bi se jedinstveno uredili imovinsko-pravni odnosaji seljackog stalisa u Hrvatskoj i Slavoniji Predavao u skupstinama pravnickog drustva u Zagrebu 3. lipnja, 24. lipnja i 1. srpnja 1905

Main Author:
Strohal, Ivan.
Other Authors:
Pravnicky drustvo.
Format:
Book
Subjects:
Peasantry Croatia
Agriculture, Cooperative Law and legislation
View in NAL's Catalog:
CAT71326564