U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Omfattningen och finansieringen av potatisforadlingen vid Sveriges utsadesforening efter ar 1966 Promemoria med forslag av tillkallad sakkunnig

Other Authors:
Sweden. Potatisforadlingsutredningen, 1966.
Format:
Book
Language:
Swedish
Subjects:
Potato industry Sweden
View in NAL's Catalog:
CAT71327551