U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Den gule oversigt Kemisk bekaempelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr i landbruget. 14. udg.

Main Author:
Stapel, Chr.
Other Authors:
Thorup, Søren.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Pesticides Handbooks, manuals, etc
View in NAL's Catalog:
CAT71327768