U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Verslagen van literatuuronderzoek op het gebied der graanziekten ten dienste van de veredeling.

Main Author:
Jacob, J. C. s'
Other Authors:
Stichting Nederlands Graan-Centrum.
Format:
Journal
Language:
Dutch
Subjects:
Grain Diseases and pests
View in NAL's Catalog:
CAT71334152